Bestuur

)-

 

Voorzitter & PR

Sylvie Van Hastel

11060032_10153092043877527_1194679345954024223_n

 

 

 

 

 

 • Zij coördineert de taken en delegeert
 • Zij leidt vergaderingen en bereidt ze voor
 • Zij stuurt bij waar nodig en is het aanspreekpunt wanneer niemand anders een oplossing kan bieden.
 • Zij is medeverantwoordelijke bij alle grote evenementen die wij inrichten
 • Zij is beheerder van de website
 • Zij is beheerder van de Facebook-pagina
 • Zij coördineert de feestelijkheden
 • Zij verzorgt mee het promotiemateriaal

 

Secretaris & Ondervoorzitter

Gillaine Moenssens

 bestuur-gillaine

 • Zij doet de ledenadministratie.
 • Zij is ook de spreekbuis naar GSF (gezinssportfederatie) toe.
 • Zij is ook verantwoordelijk voor de dossiers naar de gemeente.
 • Zij is verantwoordelijk voor het vlotte wekelijkse verloop van de lessen.
 • Zij is de afgevaardigde in de Sportraad

 

Penningmeester & verantwoordelijke subsidies

Francine Mares

bestuur-francine

 • Zij doet de boekhouding en maakt de kasverslagen.
 • Zij regelt inkomsten en betalingen
 • Zij regelt al de subsidiedossiers
 • Zij volgt alle workshops administratief op
 • Zij verkoopt T-shirts, topjes en sweaters bij optredens

 

Kleding verantwoordelijke

Inge Van Bogaert

bestuur-inge-vb

 • Zij is verantwoordelijk voor alle kledij die moet genaaid worden
 • Zij is het aanspreekpunt rond kledij voor alle groepen.
 • Zij inventariseert kledij en zorgt voor verhuring ervan.

 

Kledingverantwoordelijke

Inge Reyners

bestuur-inge-r

 • Zij is verantwoordelijk voor alle kledij die moet genaaid worden
 • Zij is het aanspreekpunt rond kledij voor alle groepen.
 • Zij inventariseert kledij en zorgt voor verhuring ervan.

 

INFORMATIENOTA

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VERENIGING EN DE VRIJWILLIGER

Deze informatienota voldoet aan de bepalingen van de wet op de rechten van de vrijwilligers.

 1. ORGANISATIE

Naam van de vereniging  Dansstudio Jazz & Joy – GSF

Adres                             Polderstraat 146 – 2070 Zwijndrecht

Telefoon                         03/252.58.38

Email                              info@jazzandjoy.be

Sociale doelstelling          Als danscentrum wil de dansstudio Jazz & Joy een brede waaier aan dansvormen aanbieden met oog voor kwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen. Deze dansactiviteiten hebben een opleidend en ontspannend karakter. Het programma is er dan ook op gericht om de doorgroei naar de hogere niveau’s te ondersteunen zodat iedereen zich verder kan bekwamen.

Juridisch statuut             VZW

Verantwoordelijke binnen de vereniging voor informatie over de rechten en plichten van de vereniging en de vrijwilliger:

Naam                             Sylvie Van Hastel

Functie                           Voorzitter

Verantwoordelijke van de vereniging, die moet verwittigd worden bij ongevallen:

Naam                             Gillaine Moenssens

Functie                           Secretaris – verantwoordelijke GSF

03/252.58.38

Deze persoon bezorgt je de nodige aangifteformulieren die de gekwetste  meeneemt naar geneesheer en onderzoeken en die nadien door hem/haar worden binnengestuurd naar GSF waar men zorgt voor de verdere afhandeling van de zaak.

 1. VERZEKERINGEN

Verplichte verzekering

Waarborgen                   De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij                  G.S.F Gezinsfederatie

Polisnummer                  7.159.054

Vrije verzekeringen

Waarborgen                   Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.

Maatschappij                  Idem

Polisnummer                  Idem

Waarborgen                   Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij                    Idem

Polisnummer                    Idem

 1. VERGOEDINGEN

De vereniging betaalt een forfaitaire vergoeding voor: de dansjuffen.

Voor de andere vrijwilligers betaalt de vereniging de reële kosten, mits overhandiging van de juiste wettelijk bewijsstukken :

-       onkosten voor het maken van kledij

-       kilometervergoeding om gerief aan te halen enz…

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De Dansstudio Jazz & Joy is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 1. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Volgens artikel 458 van het Strafboek.

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden met een geldboete’.

De vermelding ‘alle andere personen’ in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.

WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, ……

De vereniging heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,……

Het Bestuur
Dansstudio Jazz & Joy

 

Sylvie Van Hastel                                           Gillaine Moenssens

Voorzitter                                                              Secretaris

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>